Friday, 31 May 2013

SUMMER PREVIEW! P a n c a k e

We are pleased to introduce our new design "Pancake" - collapsible wall decor maps! Spread it open and it's basically dessert for your wall.
Map of Vancouver
Map of the United States 
 Enjoy its simplicity or personalize it by adding your own "toppings"
And I had to make this map of Taiwan - it's where I am from originally. Which country, what shape should I design next? Please let me know! I am making a list.

1 comment:

 1. Công việc kê khai hoàn thiện chứng từ kế toán, thuế có rất nhiều vấn đề mà nhân viên kế toán khi không cẩn thận sẽ rất dễ xảy ra sai sót.
  dịch vụ kế toán thuế tại quận cần giờ
  dịch vụ kế toán thuế tại quận củ chi
  dịch vụ kế toán thuế tại quận hoc môn
  Trong bảng kê hàng hóa dịch vụ (HHDV) bán ra không ghi đúng thứ tự số hoá đơn đã sử dụng, không kê hoá đơn đã hủy vào bảng kê, đồng thời cũng d

  ReplyDelete